ราคาบอลไหล ผลบอลสด คู่มือการใช้งานโปรแกรม ผลบอลย้อนหลัง

โปรแกรมบอล โปรแกรมโต๊ะบอล ความสามารถการทำงานของโปรแกรมบอล 99บอลสเต็ป

โปรแกรมโต๊ะบอล 99ballstep ของเราเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำรับลูกค้าหน้าร้าน โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ Admin

1.1 โปรแกรมโต๊ะบอล การจัดการผู้ใช้

1.2 การสร้างตารางบอลสำหรับ โปรแกรมโต๊ะบอล

1.3 การแก้ราคาบอลไหล

1.4 ดูข้อมูลยอดบิลแทงบอลเสต็ปและบอลเต็งของแต่ละทีม

1.4 ตรวจสอบรายการบิลและรายละเอียดของแต่ละบิล

1.5 ตรวจบัญชีออนไลน์

1.6 กรอกผลบอลและสรุปยอดบัญชี


2. ส่วนของผู้จัดการร้าน Agent

2.1 ตรวจจ่ายบิลได้/เสีย


3. ส่วนของพนักงานคีย์ข้อมูล User

3.1 คีย์บิลและออกบิลให้ลูกค้า